معرفی شرکت کاوندیش شیمی کرمان

شرکت کاوندیش شیمی کرمان در سال 1378 با سرمایه 30 سال پشتوانه تحقیق و تجربه به منظور تولید انواع کودها با روش های مصرف مختلف براساس تعیین نیاز غذایی گیاهان تاسیس شد.

هم اکنون این شرکت بیش از 50 نوع کود را تحت سه نام تجاری دلفارد ،ارژن و داج تولید می کند.

هدف این شرکت افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی است و در راستای رسیدن به آن، به کمبود مواد آلی در خاک و روش های جدید مصرف کود از راه سیستم های آبیاری (Fertigation) در گلخانه ها و باغ ها را مورد توجه قرار داده است.

بستن منو
×

سبد خرید