کودهای عمومی ارژن

کودهای ارژن ترکیبات مختلف ازت، فسفر، پتاسیم(NPK) همراه با ریز مغذی ها به صورت های گرانول، کلات و کاملاً محلول در آب هستند.
کودهای ارژن همگی از همه راه های ممکن کود دهی: محلول پاشی، آبیاری و خاکی قابل مصرفند.
با توجه به فرمول های متفاوت این کودها، می توان انواع مختلف آنها را زیر نظر متخصصین تغذیه در مراحل خاص رشد گیاه مصرف نمود و در ضمن، عملکرد کیفیت محصول را نیز افزایش داد.
در تولید کودهای ارژن سعی شده که مواد مضر مثل سدیم و کلر در فرمول نباشد.
کودها ی ارژن در بسته بندی های مختلف تولید می گردند.

بستن منو
×

سبد خرید