کودهای پایه آلی غنی شده داج

کودهای داج با پایه مواد آلی، pH پایین، غنی شده از کلیه مواد معدنی مورد نیاز گیاه، سیستمی پایدار در تغذیه گیاهی و خصوصاً برای باغ ها است که ضمن اصلاح خاک، تأمین مواد آلی و افزایش میکروارگانیسمهای مفید خاک، نیاز غذایی گیاه را برطرف می نماید.
کودهای داج در بسته بندی 25 و 50 کیلوگرمی عرضه می شوند و امکان تولید ترکیب اختصاصی مطابق نیاز سفارش دهنده وجود دارد.

بستن منو
×

سبد خرید