کودهای اختصاصی دلفارد

کودهای دلفارد دارای ترکیبات مختلف ازت، فسفر و پتاسیم همراه با میزان بالایی از ریزمغذی ها ( به صورت کلات) هستند که اختصاصاً بر اساس نیاز کلی گیاه خاص فرموله و تولید شده اند و در نتیجه از راندمان اثر بیشتری برای آن گیاه برخوردار هستند. همگی کاملاً محلول در آب و چون از مواد شیمیایی خالص ساخته شده اند، هیچ گونه باقیمانده ای بر جای نمی گذارند و برای محلول پاشی و مصرف از طریق سیستم آبیاری ساخته شده اند، هر چند از طریق خاک نیز قابل مصرف اند.
در تولید کودهای دلفارد سعی شده که مواد مضر مثل سدیم و کلر در فرمول نباشد.
کودها ی دلفارد در بسته بندی های مختلف تولید می گردند.

بستن منو
×

سبد خرید