ارژن اوره فسفات

اطلاعات پایه

شماره ثبت 96864
کاربرد تامین فسفر
شکل ظاهری و بسته بندی کریستال – 15 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 5 در هزار در باغات و مزارع
آبیاری در باغات 20 تا 100 کیلو در هکتار ، برای تمام زراعت ها 50 کیلو در هکتار ، گلخانه ها 20-10 گرم هر متر مربع
خاکی خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
15 45
بستن منو
×

سبد خرید