ارژن ریشه (P40)

اطلاعات پایه

شماره ثبت 33458
کاربرد کود کامل فسفر بالا
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – 15 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 2 در هزار درختان و 4 در هزار زراعت
آبیاری 50-100 گرم هر درخت و 50-20 کیلو در هکتار زراعت
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
10 40 10 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1
بستن منو
×

سبد خرید