ارژن فروت ست

اطلاعات پایه

شماره ثبت 53254
کاربرد افزایش میوه دهی
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – 5 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 3-5 در هزار درختان پسته و میوه ، 2 در هزار برای صیفی جات
آبیاری
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
12 0 0 0 10 B:6 1.5
بستن منو
×

سبد خرید