ارژن مرکب استارتر

اطلاعات پایه

شماره ثبت 89937
کاربرد کود عمومی
شکل ظاهری و بسته بندی گرانوله – 50 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی
آبیاری
خاکی 100 تا 250 کیلو در هکتار قبل از کشت

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
10 20 10 0 1 0 0 0
بستن منو
×

سبد خرید