ارژن میکرو معدنی

اطلاعات پایه

شماره ثبت 88098
کاربرد تامین ریز مغذی ها
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – 10 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی در مزارع و باغات 3-2 در هزار
آبیاری در مزارغ 40-20 کیلو در هکتار
خاکی در باغ ها 100-50 در هکتار چالکود

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
0 0 0 5 5 1 2.5 0
بستن منو
×

سبد خرید