ارژن گل و میوه (K36)

اطلاعات پایه

شماره ثبت 54538
کاربرد کود کامل پتاس بالا
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – 15 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 2 در هزار درختان و 4 در هزار زراعت
آبیاری 50-100 گرم هر درخت و 50-20 کیلو در هکتار زراعت
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
12 12 36 0 0.1 0.1 0.2 0

 

بستن منو
×

سبد خرید