داج 10

اطلاعات پایه

شماره ثبت 50694
کاربرد فسفر آلی گرانوله
شکل ظاهری و بسته بندی گرانول – 50 کیلویی

روش مصرف

چالکود برای باغات درختی 250 گرم تا 1.5 کیلو و برای مزارع 100 تا 400 کیلو در هکتار

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز گوگرد ماده آلی
10 12 1 10 25
بستن منو
×

سبد خرید