داج 20

اطلاعات پایه

شماره ثبت 31481
کاربرد کود کامل گرانوله برای درختان پسته و مرکبات
شکل ظاهری و بسته بندی گرانول – 25 کیلویی

روش مصرف

چالکود برای پسته و درختان میوه 800 تا 1500 کیلو در هکتار و سبزی و صیفی جات 500 تا 700 کیلو

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز گوگرد ماده آلی
5 5 10 1 15 30
بستن منو
×

سبد خرید