داج 7

اطلاعات پایه

شماره ثبت 85681
کاربرد کود آلی پتاس بالا برای دختان پسته و میوه
شکل ظاهری و بسته بندی گرانول – 25 کیلویی

روش مصرف

چالکود 1200 کیلو در هکتار

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز گوگرد ماده آلی
5 5 20 1 1 0 0 5 0
بستن منو
×

سبد خرید