داج 8

اطلاعات پایه

شماره ثبت 39294
کاربرد کود میکرو آلی برای باغات
شکل ظاهری و بسته بندی گرانول – 25 کیلویی

روش مصرف

چالکود زراعت 150 تا 200 کیلو در هکتار و درختان میوه و مرکبات 150 تا 600 کیلو در هکتار

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز گوگرد ماده آلی
0 0 0 5 3.5 0.5 1.5 10 25
بستن منو
×

سبد خرید