دلفارد 10

اطلاعات پایه

شماره ثبت 35205
کاربرد غلات و دانه های روغنی
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – یک و ده کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 4-5 کیلو در هکتار
آبیاری 40 تا 50 کیلو در هکتار در سه نوبت (پنچه و ساقه و خوشه )
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
15 0 13.5 630 3 455 0.7 0
بستن منو
×

سبد خرید