دلفارد 11

اطلاعات پایه

شماره ثبت 24013
کاربرد انار
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – ده کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی در دوران رشد تا 45 روز قبل برداشت 2 نوبت 1.5 تا 2 در هزار
آبیاری 100 تا 200 کیلو در هکتار قبل از شکوفه دادن
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
10 0 20 5 3 0 0.2 0.1
بستن منو
×

سبد خرید