دلفارد 12

اطلاعات پایه

شماره ثبت
کاربرد هندوانه
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – یک و ده کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی پس از حرکت بوته ها 2 در هزار قبل برداشت 2 نوبت هر 10 -12 روز یکبار
آبیاری 40 تا 50 کیلو در هکتار
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
10 20 20 0.5 0.2 0.05 0.1 0
بستن منو
×

سبد خرید