دلفارد 14

اطلاعات پایه

شماره ثبت
کاربرد کلزا
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – پنج کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 3 در هزار از گل
آبیاری 30 کیلو در هکتار
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
15 15 15 1 1 0.2 0.4 0
بستن منو
×

سبد خرید