دلفارد 15

اطلاعات پایه

شماره ثبت 77305
کاربرد زعفران
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – یک و ده کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 7 در هزار اواخر بهمن تا نیمه اسفند
آبیاری 15 کیلو در هکتار بعد از چیدن گل
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
12 8 4 0.2 0.1 0.5 1 0
بستن منو
×

سبد خرید