دلفارد 18

اطلاعات پایه

شماره ثبت 84335
کاربرد بادمجان و فلفل
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – پنج کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 2-3 در هزار در زمان رشد
آبیاری 30-40 کیلو در هکتار بعد از گل
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
10 0 15 3 2 0.5 1 0
بستن منو
×

سبد خرید