دلفارد 20

اطلاعات پایه

شماره ثبت 97661
کاربرد کود عمومی
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – پنج کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 3-5 در هزار در اوایل فصل رشد
آبیاری 20 کیلو در هکتار حداقل دو نوبت
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
30 5 8 0.05 0.2 0 0.2 0
بستن منو
×

سبد خرید