دلفارد 3

اطلاعات پایه

شماره ثبت 23342
کاربرد درختان میوه و پسته
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – یک کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 2 تا 3 در هزار
آبیاری 40-50 کیلوگرم در هکتار
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
10 0 20 3 3 0.5 0.5 0
بستن منو
×

سبد خرید