دلفارد 6

اطلاعات پایه

شماره ثبت 20428
کاربرد گوجه فرنگی
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – یک و ده کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 1 تا 15 در هزار اول فصل و 2 در هزار اواخر فصل
آبیاری 40-50 کیلوگرم در هکتار
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
16 8 24 0.1 0.1 0 0.1 0.1
بستن منو
×

سبد خرید