دلفارد 7

اطلاعات پایه

شماره ثبت
کاربرد پیاز
شکل ظاهری و بسته بندی پودری

روش مصرف

محلول پاشی 3 در هزار
آبیاری 40-50 کیلو گرم در هکتار
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
20 0 20 0 1 2 0.4 0
بستن منو
×

سبد خرید