دلفارد 8

اطلاعات پایه

شماره ثبت 38109
کاربرد خیار
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – یک و ده کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 2 تا 3 در هزار در تمام دوران رشد
آبیاری در گلخانه ها هر واحد هزار متری 1 تا 2 کیو در مزارع 20 کیلو در هکتار در زمان شروع باردهی
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
15 5 15 0.1 0.1 0.05 1 0
بستن منو
×

سبد خرید