صابون ارژن

اطلاعات پایه

شماره ثبت
کاربرد عمومی
شکل ظاهری و بسته بندی مایع – 1 و 4 و 20 لیتری

روش مصرف

محلول پاشی 2 در هزار
آبیاری

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز سایر
0 0 2 0 0.2 0 0 0
بستن منو
×

سبد خرید