میکرو کلات (5M)

اطلاعات پایه

شماره ثبت 76715
کاربرد تامین ریز مغذی ها با محلول پاشی
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – یک کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی 2-3 در هزار درختان میوه و مرکبات ، مزارغ 3 در هزار و گلخانه ها 2 در هزار
آبیاری
خاکی

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
5 0 0 3 1.5 0.5 3 0
بستن منو
×

سبد خرید