نیترو سولفور

اطلاعات پایه

شماره ثبت
کاربرد اصلاح کود حیوانی و تامین ازت
شکل ظاهری و بسته بندی پودری – 25 کیلویی

روش مصرف

چالکود به ازای هر تن کود حیوانی 50 الی 100 کیلو

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز گوگرد ماده آلی
15 25 Ca:3
بستن منو
×

سبد خرید