کامل گرانوله

اطلاعات پایه

شماره ثبت 99984
کاربرد کود عمومی
شکل ظاهری و بسته بندی گرانوله – 50 کیلویی

روش مصرف

محلول پاشی
آبیاری
خاکی 200 تا 300 کیلو در هکتار

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز بر
15 8 15 0 1 0 0 0
بستن منو
×

سبد خرید