گوگرد مایع ارژن

اطلاعات پایه

شماره ثبت 72497
کاربرد انگور و پسته و صیفی جات
شکل ظاهری و بسته بندی مایع – یک لیتری

روش مصرف

محلول پاشی 2 در هزار به همراه 1 در هزار صابون
آبیاری 15 لیتر در هکتار در سیستم آبیاری برای گیاهان گوگرد دوست

آنالیز ضمانت شده

ازت فسفر پتاسیم آهن روی مس منگنز سایر
0 0 25 0 0 0 0 S:20
بستن منو
×

سبد خرید